Nie zawsze warto rozmawiać!

Oświadczenie Miłość nie wyklucza w sprawie zaproszenia do programu „Warto Rozmawiać”:

„(…)Jako przykład objawów homofobii proponujemy wziąć na warsztat wypowiedzi Jana Pospieszalskiego i autorki wspomnianej przez Pana publikacji. Za ilustrację „aspektów społecznych” homofobii, niech posłużą samobójstwa wśród młodzieży LGBT.

Wierzymy że zgłębienie tej tematyki umożliwi Panu Janowi Pospieszalskiemu dostrzeżenie głęboko nieetycznego wymiaru swojej działalności i zmotywuje go do wystosowania przeprosin wobec osób LGBT oraz publicznego potępienia przemocy motywowanej homofobią.

Dopóki nic takiego nie nastąpi, dopóty nie przyjmiemy zaproszenia do Państwa programu.”

> pełna treść oświadczenia<

Stowarzyszenie Akceptacja podpisuje się pod powyższym stanowiskiem.

NIE DLA HOMOFOBICZNYCH BZDUR W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ!

Trybunał o małżeństwach

Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przepisy, które uniemożliwiają legalizację związków partnerskich zawartych za granicą, naruszają prawo do poszanowania życia prywatnego.

Wyrok dotyczył Włoch, ale można go odnieść także do polskiej sytuacji.

Prof. Andrzej Wróbel, sędzia Sądu Najwyższego, interpretuje zapisy unijne w ten oto sposób: – Skoro nie mamy ustawy o związkach partnerskich, a mamy obowiązek uznawania związków partnerskich zawartych w innych krajach, i to według własnych przepisów, to nie pozostaje nic innego jak traktować te związki zawarte za granicą tak jak małżeństwa.

Zaznacza, że w podobny sposób odbywa się uznawanie tytułów naukowych.

Czy jest to krok naprzód do równouprawnienia małżeństw? Miejmy nadzieję!