Spotkania rodziców i bliskich osób LGBT+ zawieszone

Z powodu nasilającej się pandemii spotkania rodziców i bliskich osób LGBTQ+ w siedzibie Lambda Warszawa zostają zawieszone.

Gdy tylko będzie możliwość wznowienia spotkań, opublikujemy informację tu i na innych naszych nośnikach internetowych.

Życzymy zdrowia. Dbajmy o siebie i bliskich!