Mistrzostwo w Relacjach

Budowanie relacji i ich pielęgnowanie – to najważniejsze, a więc się szkolimy – słuchamy i ćwiczymy. Mistrzowskie relacje, oddychanie… Podczas warsztatów poznałyśmy/-liśmy techniki oczyszczające system nerwowy i podświadomość, które pomogą nam poprawić pamięć i koncentrację, a także pozytywnie wpłyną na nasze zdrowie i kondycję. A poza tym – co bardzo ważne – przyczynią się do budowania wewnętrznego spokoju i poczucia własnej wartości, które będzie nas wzmacniać w niesprzyjających (dyskryminacyjnych, przemocowych) okolicznościach.

Podczas szkolenia słuchałyśmy/-liśmy też krótkich wykładów i uczestniczyłyśmy/-liśmy w ćwiczeniach, które już sprawiają, że lepiej panujemy nad emocjami i mamy lepszą koncentrację. Ułożony dla nas przez Monikę Dębicką program warsztatów podniósł poziom naszej energii, co wpływa na zwiększenie naszej aktywności. Pozwala nam też lepiej rozumieć siebie i otoczenie i lepiej/sprawniej funkcjonować.

Za to wszystko bardzo dziękujemy naszej Trenerce.

A Osobom uczestniczącym w spotkaniu dziękujemy za wspólny czas, wspaniałą energię i integrację, tak potrzebną nam wszystkim.

Nasze spotkanie szkoleniowo-integracyjne mogło się odbyć dzięki dotacji uzyskanej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce – dziękujemy.