O nas

W skład Zarządu Stowarzyszenia Akceptacja wchodzą trzy osoby:

Prezeska Zarządu – Aneta Dekowska

Wiceprezeska Zarządu – Tamara Uliasz

Członek Zarządu – Grzegorz Beczek

Nasza wizja

Jesteśmy rodzinami i przyjaciółmi osób LGBT.
Naszą wizją jest otwarte społeczeństwo, w którym osoby homoseksualne, biseksualne, transpłciowe i ich rodziny są akceptowane oraz cieszą się pełnią praw obywatelskich.

Nasza misja

Podejmujemy działania edukacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa, wspieramy rodziny i przyjaciół osób LGBT w budowaniu pozytywnych relacji. Swoją otwartą
postawą chcemy dać przykład innym. Inicjujemy i wspieramy działalność na rzecz równouprawnienia osób LGBT.

Zobacz też:
WSZYSCY LUDZIE RODZĄ SIĘ WOLNI I RÓWNI
Zarząd Stowarzyszenia
Członkowie honorowi
Kontakt z nami