„Śmiało. Mów własnym głosem” z Akceptacją

Chcesz zacząć działać? Albo działać więcej na rzecz osób LGBT+, ich rodzin i bliski? – Osoby, które odpowiedziały twierdząco – czuły taką potrzebę, wzięły udział w naszych akceptacyjnych warsztatach. Zajęcia pod hasłem „Śmiało. Mów własnym głosem” odbyły się w Bukwałdzkiej Akademii Rozwoju Doroty Warakomskiej.

Bukwałd to mała, piękna, ekologiczna warmińska wieś na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny, tuż przy Warmińskich Buczynach – Obszar Natura 2000, na szlakach migracyjnych zwierząt i ptaków i szlakach turystycznych – pieszych i rowerowych.

Działa tam Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich – Fundacja Albatros, która prowadzi działalność edukacyjną, ekologiczną – odwiedziłyśmy/-liśmy ją, kontynuując po drodze nasze szkoleniowe ćwiczenia. Odbywały się one w drewnianej chacie i właśnie podczas spacerów, a także przy ognisku.

Podczas całego spotkania dużo rozmawiałyśmy/-liśmy, pracowałyśmy/-liśmy w podgrupach, spędzając razem czas w atmosferze zaufania, otwartości, szczerości i bezpośredniości.

W czasie warsztatów przygotowanych i poprowadzonych przez Dorotę Warakomską odpowiedziałyśmy/-liśmy sobie na pytania: o co i jak komunikować się efektywnie? (Ćwiczenia: ABC skutecznej komunikacji.) Co ludzie widzą i słyszą, gdy mówimy? (Komunikacja werbalna i niewerbalna.) Jak się przygotowywać do rozmów, zabierania głosu? (Cel i analiza publiczności.) Jak zadbać o swoje emocje? Ego. Stres – jak go opanować? Jak (i po co) budować i pielęgnować poczucie własnej wartości? Jak odpowiadać na trudne pytania? Na czym polega pozytywna komunikacja? I jak ją realizować?

Gościnią specjalną była Dominika Bettman, dyrektorka generalna Microsoft Polska, która mówiła nam o potrzebie różnorodności, przywództwie i cyfrowej przyszłości.

Bardzo dziękujemy Dorocie. I – sobie nawzajem za wspólny czas, który nas wzmocnił.

A to bardzo potrzebne i wiele nam dające spotkanie szkoleniowo-integracyjne mogło się odbyć dzięki dotacji uzyskanej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce – bardzo dziękujemy.