Zarząd Stowarzyszenia

W skład Zarządu Stowarzyszenia Akceptacja wchodzą trzy osoby:
Elżbieta Szczęsna – prezeska
Aneta Ostrowska – wiceprezeska
Tamara Uliasz – członkini

Rodziny i Przyjaciele Osób LGBT