Zarząd Stowarzyszenia

W skład Zarządu Stowarzyszenia Akceptacja wchodzą trzy osoby:

Prezeska Zarządu – Aneta Dekowska

Wiceprezeska Zarządu – Tamara Uliasz

Członek Zarządu – Grzegorz Beczek