Spotkania rodziców i bliskich osób LGBTQ+ zawieszone

Jak tylko spotkania będą wznowione, to napiszemy.

I – pamiętamy – zawsze najważniejsza jest #akceptacja!