Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok:

Sprawozdanie zarządu za 2018 rok:

Sprawozdanie finansowe_2017_Akceptacja

Sprawozdanie zarządu_2017_Akceptacja

Sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia AKCEPTACJA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu za 2014 r

Sprawozdanie Zarządu za 2013 rok

Bilans 2013

Rachunek zysków i strat 2013

Informacja dodatkowa

Bilans 2015

Rachunek zysków i strat 2015

Informacja dodatkowa 2015

Bilans 2016

Rachunek ZYSKÓW I STRAT 2016

Informacja dodatkowa za 2016 rok