Słowniczek

biseksualność – zaangażowanie psychoemocjonalne i pociąg seksualny kierowany jest do osób obu płci

coming out – proces określania siebie jako gej, lesbijka czy osoba biseksualna i mówienia o tym otwarcie w przestrzeni publicznej oraz prywatnej. Również proces, przez który przechodzą rodzice, kiedy zaczynają mówić innym osobom o homoseksualności lub biseksualności swojego dziecka. Zwykle proces ujawniania jest wieloetapowy i rozpoczyna się od kręgu osób najbliższych

gej – homoseksualny mężczyzna

gender – tzw. „płeć kulturowa”, kulturowe aspekty zachowań płciowych, czyli zespół wyobrażeń, nakazów i zakazów związanych ze społecznym funkcjonowaniem w danej płci

queer – pojęcie używane głównie w stosunku do osób nieheteroseksualnych, wykraczających poza sztywne normy płciowe – może jednak zostać użyte w stosunku do każdej osoby zachowującej się w sposób odbiegający od przyjętych wzorców

homoseksualność – jedna z orientacji psychoseksualnych, w której zaangażowanie psychoemocjonalne i seksualne kierowane jest do osób tej samej płci

heteronormatywność – tendencja kulturowa sprowadzająca seksualność wyłącznie do heteroseksualności. Wszechobecne w normach społecznych, prawnych i w kontaktach społecznych założenie, że wszyscy ludzie są heteroseksualni oraz, że podejmują tradycyjne role płciowe

heteroseksualność – jedna z orientacji psychoseksualnych, w której zaangażowanie psychoemocjonalne i seksualne kierowane jest do osób płci przeciwnej

homofobia – wynikające z niewiedzy uprzedzenie w stosunku do gejów, lesbijek, osób biseksualnych, które może objawiać się lękiem, agresją itp.

lesbijka – homoseksualna kobieta

LGBT – z ang. skrót odnoszący się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transpłciowych

transseksualność – rozbieżność między wewnętrznym, psychicznym poczuciem własnej płci, a biologiczną budową ciała, połączona z silnym pragnieniem korekty ciała, tak aby odpowiadało ono płci odczuwanej przez daną osobę

transpłciowość – termin podkreślający inną niż najczęstsza identyfikację płciową bądź brak identyfikacji z jakąkolwiek płcią

transwestytyzm – skłonność do czasowej identyfikacji z płcią przeciwną, która może wyrażać się chęcią upodobnienia do niej