Konferencja fundacji „Trans-fuzja” o transpłciowej młodzieży w szkole

W dniu 9 grudnia w warszawskiej siedzibie Krytyki Politycznej odbyła się prezentacja raportu „Transpłciowa młodzież w polskiej szkole” z udziałem autorki i autora publikacji: Izabeli Jąderek i Wiktora Dynarskiego.

W trakcie tworzenia raportu przebadano cztery szkoły, które potwierdziły, że uczą osoby transpłciowe (planowano 10, ale nawet po zapewnieniu pełnej anonimizacji 6 szkół się wycofało). Kluczową kwestią dla zatroszczenia się o transpłciową młodzież jest edukacja na wszystkich poziomach: uczniów, rodziców, kadry i to edukacji od jak najwcześniejszych lat. Rozpoznanie transpłciowości może nastapić przed okresem dojrzewania, więc już w tym okresie młode osoby powinny znać pojęcia płci biologicznej, kulturowej czy też tranzycji. Co istotne, z  chwilą, gdy wkracza szeroka edukacja, magicznie znika przemoc.

Autorzy raportu podzielili się w trakcie spotkania kilkoma  dobrymi praktykami.

W przypadku osób transpłciowych, także niebinarnych,  da się skorzystać z możliwości zmiany imienia na neutralne płciowo  (lista tych imion jest niestety bardzo krótka).  Przy dobrej woli kadry nauczającej uczące się transpłciowe dziecko może mieć zmienione imię w dzienniku elektronicznym. Dokumenty typu świadectwa muszą być zgodne z danymi w metryce, ale w dzienniku nie. Nie ma żadnych przepisów narzucających w szkołach osobne toalety dla chłopców i dziewcząt; tak samo jak nie ma żadnych nakazów, by zajęcia sportowe były prowadzone w grupach podzielonych płciowo. Jest to po prostu odruchowo powielana tradycja. Wprowadzenie toalet unisex i zaniechanie podziału płci przy zajęciach wychowania fizycznego ułatwi życie osobom transpłciowym, także niebinarnym. Potężnym narzędziem edukacyjnym, tak dla kadry, jak i dla dzieci jest internet; młodzież czyta internet krytycznie i filtruje informacje, wie, gdzie szukać sprawdzonych informacji na temat swojej tożsamości i orientacji psychoseksualnej (internet ułatwia też tranzycję na poziomie społecznym).

Poniżej zamieszczamy zapis konferencji, zachęcamy do obejrzenia:

Publikacje do pobrania:

Raport z badań – http://bit.ly/2gfWrC1

Podręcznik dla nauczycieli – http://bit.ly/2gpEdhf