Warsztaty w fundacji Batorego

W dniach 23-24 marca na zaproszenie Fundacji im. Stefana Batorego brałyśmy udział w warsztatach: „Szkoła bez dyskryminacji – rola organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu dyskryminacji w systemie edukacji formalnej”.

szkolenie z budowy strategii

Rodzice osób LGBT uczestniczyli w zorganizowanym przez Akceptację szkoleniu z budowy strategii Stowarzyszenia. Dyskutowaliśmy o naszych planach i celach.

Projekt „Akceptacja Osób LGB w Domu i Szkole”realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

!cid_A2F25FC8-30F0-475D-9114-32180680FFAB@home  !cid_7ACA2D51-E327-433B-B1FF-E23DA2784021@home

 

szkolenie w łódzkim liceum

Spotkanie w VI LO im.Lelewela w Łodzi. Po szkoleniu antydyskryminacyjnym odbyła się bardzo ożywiona dyskusja.

Projekt „Akceptacja Osób LGB w Domu i Szkole”realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

IMG_5311 IMG_5306

Minister Edukacji Narodowej: edukacja antydyskryminacyjna zadaniem każdej szkoły

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, wystosowała list do kuratorów i społeczności szkolnych apelujący o wzmacnianie edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach. To podstawowy warunek budowania demokratycznego społeczeństwa i fundament dla realizacji praw człowieka.

W swoim liście Joanna Kluzik-Rostkowska, w ślad za Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, określa jako wartości fundamentalne – wolność i równość wszystkich ludzi. Odwołując się do Artykułu 7 Deklaracji Pani Minister podkreśla prawo każdej osoby do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją.

Jednocześnie silnie akcentuje odpowiedzialność szkół i wszystkich nauczycieli/lek za prowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej:

„Kształcenie i wychowanie młodego pokolenia w przekonaniu o równości wszystkich ludzi bez względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną to jedyna droga w rozwoju świadomego, odpowiedzialnego i demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego”.

Minister Edukacji Narodowej apeluje do osób odpowiedzialnych za jakość i efektywność polskiej edukacji o wzmacnianie swoimi działaniami edukacji antydyskryminacyjnej.

List skierowany do szkół przez Minister Edukacji Narodowej z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka jest realizacją jednego z postulatów Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, koordynowanej przez TEA.

 

szkolenie w Kielcach

Kolejne szkolenie antydyskryminacyjne. Tym razem gościło nas Liceum Ogólnokształcące im.Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Projekt „Akceptacja Osób LGB w Domu i Szkole”realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

zdjecie2

szkolenie w warszawskim liceum

Szkolenie pt. „Akceptacja osób LGB w szkole i domu” przeprowadziłyśmy podczas spotkania z Radą Pedagogiczną w CX LO im Roberta Schumana w Warszawie.

Projekt „Akceptacja Osób LGB w Domu i Szkole”realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

10563199_836076949776649_2881009918958585751_n

spotkanie z prof. Małgorzatą Fuszarą

„Akceptacja” spotkała się z pełnomocniczką rządu do spraw równego traktowania prof. Małgorzatą Fuszarą. Celem spotkania było przedstawienie działań naszego Stowarzyszenia i omówienie współpracy w edukacyjno-świadomościowym zespole roboczym na rzecz równouprawnienia osób LGBT.

Pełnom2

Rusza projekt „Akceptacja osób LGB w szkole i domu”

Przeprowadziliśmy pierwsze szkolenie dla nauczycieli/lek i pedagogów/żek szkolnych i tym samym rozpoczęliśmy realizację tej części projektu pt. „Akceptacja osób LGB w szkole i domu” współfinansowanego przez fundusze EOG. Gościła nas wspaniała szkoła z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją – XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu spotkania. Bardzo dziękujemy całej Radzie Pedagogicznej za ciepłe przyjęcie, w szczególności paniom dyrektorkom: dr Danucie Daszkiewicz-Ordyłowskiej i Agnieszce Wrońskiej oraz pani pedagog Małgorzacie Smolik-Wyczałkowskiej.

Projekt „Akceptacja Osób LGB w Domu i Szkole”realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

IMG_4689 IMG_4690

Nagroda Tolerancji dla prof. Moniki Płatek

Prof. Monika Płatek otrzymała w Paryżu tegoroczną Europejską Nagrodę Tolerancji. Nagroda Tolerancji od 2006 r. wręczana jest w Niemczech, Francji i w Polsce osobom prywatnym oraz organizacjom w uznaniu ich działań antyhomofobicznych i przeciwstawiających się mowie nienawiści w Europie.

Mp

Gra o tolerancję, kto powstrzyma ekstremistów?

Wzięliśmy udział w wydarzeniu Gra o tolerancję, kto powstrzyma ekstremistów? wraz z pokazem filmu „Play” w reż. Rubena Ostlunda. Przed filmem wystąpili pan Ambasador Szwecji Staffan Herrstrom oraz pani Minister Małgorzata Fuszara. Film poprzedziła również debata o tolerancji i powstrzymywaniu ekstremistów prowadzona przez red. Ewę Siedlecką.