Konferencja w Kijowie

kijow tamakijow ja

Przedstawicielki Stowarzyszenia „Akceptacja” (Elżbieta Szczęsna i Tamara Uliasz) uczestniczyły w Kijowie w I Międzynarodowej Konferencji Rodziców – TERGO 2015 pt. „Nasze rodziny: droga zrozumienia, akceptacji i wsparcia”.

Konferencję zorganizowała ukraińska organizacja pozarządowa „Rodzicielska inicjatywa TERGO” wraz z organizacją osób LGBT „Punkt oporu”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele z 12 krajów: Austrii, Białorusi, Brazylii, Chorwacji, Holandii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Turcji, Ukrainy i USA. Znaczna część uczestników to rodzice osób LGBT. W konferencji, obok przedstawicielek „Akceptacji”, wzięli udział przedstawiciele takich organizacji jak PFLAG z USA, ILGA-Europe’s, BEFAH z Niemiec, LISTAG z Turcji czy KPH. W konferencji udział wzięła również Ulrike Lunacek, Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, przedstawicielka partii Zielonych.

W czasie konferencji omówiono ok 20 zagadnień dotyczących osób LGBT zarówno w aspekcie praktycznym, jak i naukowym. Szczególnie interesujące były wystąpienia rodziców osób LGBT. Reprezentowali oni różne narody, ale ich doświadczenia okazały się bardzo podobne. Ponadto wszyscy rodzice za cel w swoim życiu po coming out dzieci obrali sobie wspieranie ich w dążeniu do osiągnięcia równych praw w społeczeństwie. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń  w zakresie wspierania  rodziców dzieci LGBT.

kijow razemkijow matki

szkolenie w Gościnie

szkola od ek

Kolejne szkolenie antydyskryminacyjne w Zespole Szkół im.Rataja w Gościnie k/Kołobrzegu.

Projekt „Akceptacja Osób LGB w Domu i Szkole”realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Warsztaty w fundacji Batorego

W dniach 23-24 marca na zaproszenie Fundacji im. Stefana Batorego brałyśmy udział w warsztatach: „Szkoła bez dyskryminacji – rola organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu dyskryminacji w systemie edukacji formalnej”.

szkolenie z budowy strategii

Rodzice osób LGBT uczestniczyli w zorganizowanym przez Akceptację szkoleniu z budowy strategii Stowarzyszenia. Dyskutowaliśmy o naszych planach i celach.

Projekt „Akceptacja Osób LGB w Domu i Szkole”realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

!cid_A2F25FC8-30F0-475D-9114-32180680FFAB@home  !cid_7ACA2D51-E327-433B-B1FF-E23DA2784021@home

 

szkolenie w łódzkim liceum

Spotkanie w VI LO im.Lelewela w Łodzi. Po szkoleniu antydyskryminacyjnym odbyła się bardzo ożywiona dyskusja.

Projekt „Akceptacja Osób LGB w Domu i Szkole”realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

IMG_5311 IMG_5306

Minister Edukacji Narodowej: edukacja antydyskryminacyjna zadaniem każdej szkoły

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, wystosowała list do kuratorów i społeczności szkolnych apelujący o wzmacnianie edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach. To podstawowy warunek budowania demokratycznego społeczeństwa i fundament dla realizacji praw człowieka.

W swoim liście Joanna Kluzik-Rostkowska, w ślad za Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, określa jako wartości fundamentalne – wolność i równość wszystkich ludzi. Odwołując się do Artykułu 7 Deklaracji Pani Minister podkreśla prawo każdej osoby do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją.

Jednocześnie silnie akcentuje odpowiedzialność szkół i wszystkich nauczycieli/lek za prowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej:

„Kształcenie i wychowanie młodego pokolenia w przekonaniu o równości wszystkich ludzi bez względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną to jedyna droga w rozwoju świadomego, odpowiedzialnego i demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego”.

Minister Edukacji Narodowej apeluje do osób odpowiedzialnych za jakość i efektywność polskiej edukacji o wzmacnianie swoimi działaniami edukacji antydyskryminacyjnej.

List skierowany do szkół przez Minister Edukacji Narodowej z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka jest realizacją jednego z postulatów Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, koordynowanej przez TEA.

 

szkolenie w Kielcach

Kolejne szkolenie antydyskryminacyjne. Tym razem gościło nas Liceum Ogólnokształcące im.Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Projekt „Akceptacja Osób LGB w Domu i Szkole”realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

zdjecie2

szkolenie w warszawskim liceum

Szkolenie pt. „Akceptacja osób LGB w szkole i domu” przeprowadziłyśmy podczas spotkania z Radą Pedagogiczną w CX LO im Roberta Schumana w Warszawie.

Projekt „Akceptacja Osób LGB w Domu i Szkole”realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

10563199_836076949776649_2881009918958585751_n

spotkanie z prof. Małgorzatą Fuszarą

„Akceptacja” spotkała się z pełnomocniczką rządu do spraw równego traktowania prof. Małgorzatą Fuszarą. Celem spotkania było przedstawienie działań naszego Stowarzyszenia i omówienie współpracy w edukacyjno-świadomościowym zespole roboczym na rzecz równouprawnienia osób LGBT.

Pełnom2

Rusza projekt „Akceptacja osób LGB w szkole i domu”

Przeprowadziliśmy pierwsze szkolenie dla nauczycieli/lek i pedagogów/żek szkolnych i tym samym rozpoczęliśmy realizację tej części projektu pt. „Akceptacja osób LGB w szkole i domu” współfinansowanego przez fundusze EOG. Gościła nas wspaniała szkoła z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją – XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu spotkania. Bardzo dziękujemy całej Radzie Pedagogicznej za ciepłe przyjęcie, w szczególności paniom dyrektorkom: dr Danucie Daszkiewicz-Ordyłowskiej i Agnieszce Wrońskiej oraz pani pedagog Małgorzacie Smolik-Wyczałkowskiej.

Projekt „Akceptacja Osób LGB w Domu i Szkole”realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

IMG_4689 IMG_4690

Rodziny i Przyjaciele Osób LGBT