Spotkania rodziców i bliskich osób LGBT+ zawieszone

Z uwagi na sytuację pandemiczną zawieszamy do odwołania spotkania rodziców i bliskich osób LGBT+. Gdy tylko będzie możliwość wznowienia spotkań, opublikujemy informację tu i na innych naszych nośnikach internetowych.

Życzymy zdrowia. Dbajmy o siebie i bliskich!