Walne zgromadzenie Stowarzyszenia

Informujemy, że zgodnie z założeniami statutu Stowarzyszenia, 8. czerwca 2019 odbędzie się Walne Zgromadzenie członkiń i członków Akceptacji.