Odezwij się do radnego i wyraź sprzeciw!

❝Sejmik województwa małopolskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT, której cele kwestionują podstawowe prawa i wolności zagwarantowane w aktach prawa międzynarodowego.

(…) Działania te zorientowane są na anihilację wartości ukształtowanych przez wielowiekowe dziedzictwo chrześcijaństwa, ważnych szczególnie dla mieszkańców Małopolski. Jako radni województwa małopolskiego deklarujemy wsparcie dla rodziny opartej na tradycyjnych wartościach oraz ochronę systemu oświaty przed propagandą LGBT zagrażającą prawidłowemu rozwojowi młodego pokolenia❞

Akty prawa międzynarodowego – takie jak choćby Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – mówią o ochronie godności ludzkiej, równości wobec prawa, zakazie wszelkiej dyskryminacji czy prawie do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Te wszystkie prawa łamie kolejne (po lubelskim) województwo, które uchwałami szykanuje osoby LGBT+.

Jedna z radnych PiS (głos zabierali też m.in. ojciec prezydenta Andrzeja Dudy i były rzecznik rządu Beaty Szydło) mówiła, że „ruchy LGBT kwestionują wartości zawarte w konstytucji”. Jest dokładnie odwrotnie! To państwo radni kwestionują choćby art. 32 ustawy zasadniczej, który mówi, że wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne i nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym i społecznym!

Zachęcamy do wysyłania radnym swoich głosów oburzenia. Dane kontaktowe: https://www.malopolska.pl/Samorzad/Sejmik/Kancelaria-Sejmiku

————————————————
Chcesz nas wesprzeć? Przekaż 1% podatku na Akceptację! 💜
KRS 0000452855