Raport „Uprzedzenia w Polsce”

Centrum Badań nad Uprzedzeniami opublikowało bardzo ciekawy raport „Uprzedzenia w Polsce”, którego osobny rozdział poświęcono osobom LGBT+. W publikacji powołano się m.in. na badania, z których wynika, że z 22 grup narażonych na dyskryminację (takich jak m.in. Romowie, osoby prawosławne, osoby chore psychicznie), najwyższy dystans społeczny deklarowany jest wobec gejów, zaś w gronie pięciu najmniej akceptowanych mniejszości znajdują się również osoby transseksualne, biseksualne i lesbijki

Autorzy badań dzielą uprzedzenia na tradycyjne i nowoczesne – poziom tych pierwszych jest raczej niski, szczególnie porównując z pierwszymi badaniami na ten temat z 1988 roku, kiedy ponad połowa respondentów deklarowała odrazę wobec homoseksualnych mężczyzn, a niewiele mniejszy odsetek był zdania, że powinnością państwa jest zwalczanie gejów.

Na stosunkowo wysokim poziomie są natomiast uprzedzenia nowoczesne, czyli np. sprzeciw wobec instytucjonalizacji związków partnerskich. I tu pojawia się bardzo ciekawa teza, którą przytaczamy w całości:

„Negatywne postawy wobec osób homoseksualnych okazały się łączyć z gloryfikującym typem patriotyzmu. Można więc przypuszczać, że jedna z dróg do obniżenia uprzedzeń wobec gejów i lesbijek wiedzie przez wytworzenie bardziej krytycznego, acz wciąż pozytywnego, stosunku do własnego narodu”.

Cały raport dostępny jest TUTAJ.