Warsztaty Otwartej Przestrzeni

Ruszyła rekrutacja do grupy dla kobiet nieheteroseksualnych.

Grupa będzie spotykać się w każdy czwartek, począwszy do 10 maja, w godzinach 18:30-20:30.

Zapraszamy wszystkie kobiety nieheteroseksualne, które m.in.:

 pragną spotkać się z osobami, które mogą mieć podobne przeżycia;

 chcą wymienić się doświadczeniami;

 chcą porozmawiać o swoich uczuciach i problemach;

 szukają poprawy w relacjach;

 chcą wzmocnić poczucie własnej wartości;

 cierpią i doświadczają obniżonych nastrojów;

 chcą pomilczeć w bezpiecznym, oswojonym gronie.

Celem grupy jest pogłębienie samoświadomości i samoakceptacji, zdobycie przez uczestniczki nowych źródeł wsparcia w gronie podobnych sobie osób, a także doskonalenie umiejętności interpersonalnych i społecznych.