Deklarowana płeć na szkolnych formularzach

Krok w dobrym kierunku wykonała Minneapolis Public Schools: wprowadziła formularze umożliwiające zmianę imienia i deklarowanej płci dla uczennic i uczniów. Korekta tych informacji dotyczy wyłącznie danych używanych przez szkołę i nie ma wpływu na status prawny poza szkołą.

Jedynym wymogiem formalnym do zmiany jest podpis rodzica/ opiekuna w przypadku uczennic i uczniów poniżej 18 roku życia.

Da się zmieniać rzeczywistość takimi małymi kroczkami!

No automatic alt text available.