Trzecia płeć w Niemczech i Szkocji

Dobre wiadomości z Niemiec – ich prawo oficjalnie uznało trzecią płeć.

Historia zaczęła się od osoby interseksualnej, której zgodnie z wyrokiem sądu naruszono prawo do prywatności i równego traktowania odmawiając wpisania w dokumentach płci „inter”. Uznano również, że nakazywanie osobie, która nie czuje się ani mężczyzną ani kobietą, wyboru „braku” płci jest niesprawiedliwe, a prawo nie wymusza binarnej definicji płci.

W ślady Niemiec z uznaniem trzeciej płci chce podążyć Szkocja. Projekt przewiduje możliwość deklaracji płci dla osób powyżej 16 roku życia i uproszczenie prawnej procedury tranzycji. W dużym skrócie – płeć ma być deklarowana przez obywatelkę czy obywatela, nie zaś potwierdzana medycznie bądź sądowo. Projekt jest szeroko konsultowany z organizacjami wspierającymi prawa LGBT+.