Szkoła skazana za homofobię

Całkiem spore zwycięstwo na naszym, polskim podwórku: sąd skazał szkołę za brak przeciwdziałania homofobii wśród uczniów.

Jakub oskarżył szkołę już po jej ukończeniu. Zgodnie z jego informacjami, był notorycznie nękany i prześladowany ze względu na orientację. Szkoła, pomimo wielu próśb ucznia, nie podjęła żadnych działań i wręcz zniechęcała go do walki o swoje prawa. Teraz, na skutek wyroku sądu, przeprasza Jakuba.

To krok w bardzo dobrym kierunku!