Równość w Austrii

1 stycznia 2019 wygasa w Austrii zakaz małżeństw par tej samej płci – taką decyzję podjął austriacki trybunał konstytucyjny, wskazując w konstytucji zapis o zakazie dyskryminacji.

Tak więc kolejny kraj w Europie z równością małżeńską!