Trybunał o małżeństwach

Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przepisy, które uniemożliwiają legalizację związków partnerskich zawartych za granicą, naruszają prawo do poszanowania życia prywatnego.

Wyrok dotyczył Włoch, ale można go odnieść także do polskiej sytuacji.

Prof. Andrzej Wróbel, sędzia Sądu Najwyższego, interpretuje zapisy unijne w ten oto sposób: – Skoro nie mamy ustawy o związkach partnerskich, a mamy obowiązek uznawania związków partnerskich zawartych w innych krajach, i to według własnych przepisów, to nie pozostaje nic innego jak traktować te związki zawarte za granicą tak jak małżeństwa.

Zaznacza, że w podobny sposób odbywa się uznawanie tytułów naukowych.

Czy jest to krok naprzód do równouprawnienia małżeństw? Miejmy nadzieję!