Konsultacje społeczne w sprawie mowy nienawiści

JĘZYK WSPÓŁPRACY I POROZUMIENIA ZAMIAST JĘZYKA POGARDY I WYKLUCZENIA.

Przedstawiciele AKCEPTACJI wzięli udział w organizowanych przez Klub Poselski Nowoczesnej konsultacjach społecznych, na które zostały zaproszone osoby reprezentujące środowiska dotykane „mową nienawiści”.