Konferencja „Rodzice osób LGBT – kropla drąży skałę”

Na Międzynarodowej konferencji „Rodzice osób LGBT – kropla drąży skałę”, AKCEPTACJĘ reprezentowała Aneta Ostrowska. Mówiła o naszej książce „Rodzice wyjdźcie z szafy”, o genezie powstania książki oraz przedstawiała zebrane w niej historie rodziców.