uroczystość w Ambasadzie Szwecji

W Rezydencji Ambasadora Stanów Zjednoczonych odbyła się uroczystość wspierająca prawa osób LGBT. Pan Ambasador Stephen D. Mull zapewniał, że Prezydent Barack Obama popiera powszechne prawa człowieka, nie tylko w Ameryce i Europie, ale też poza ich granicami, wierzą,c że gdy te prawa są przestrzegane, narody odnoszą większe sukcesy, a świat jest bezpieczniejszy i sprawiedliwszy. W czasie uroczystości słyszałyśmy wiele słów uznania dla naszej działalności.

photo_3 photo_2  photo