szkolenie w łódzkim liceum

Spotkanie w VI LO im.Lelewela w Łodzi. Po szkoleniu antydyskryminacyjnym odbyła się bardzo ożywiona dyskusja.

Projekt „Akceptacja Osób LGB w Domu i Szkole”realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

IMG_5311 IMG_5306