szkolenie w Gościnie

szkola od ek

Kolejne szkolenie antydyskryminacyjne w Zespole Szkół im.Rataja w Gościnie k/Kołobrzegu.

Projekt „Akceptacja Osób LGB w Domu i Szkole”realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.