szkolenie antydyskryminacyjne w Oławie

Kolejne, ósme  szkolenie antydyskryminacyjne, przeprowadziłyśmy w Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie.

olawa

 

Projekt „Akceptacja Osób LGB w Domu i Szkole” realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.