spotkanie z prof. Małgorzatą Fuszarą

„Akceptacja” spotkała się z pełnomocniczką rządu do spraw równego traktowania prof. Małgorzatą Fuszarą. Celem spotkania było przedstawienie działań naszego Stowarzyszenia i omówienie współpracy w edukacyjno-świadomościowym zespole roboczym na rzecz równouprawnienia osób LGBT.

Pełnom2