spotkanie rady programowej Kongresu Kobiet

Przedstawicielki Stowarzyszenia AKCEPTACJA wzięły udział w spotkaniu Rady Programowej Kongresu Kobiet.