Seminarium o pełnym dostępie

Elżbieta Szczęsna, na zaproszenie Rzecznika Praw Obywatelskich, wzięła udział w seminarium eksperckim inaugurującym projekt „Pełny dostęp – edukacja dla sektora ochrony zdrowia”, którego celem jest zwiększenie wiedzy studentów medycyny oraz lekarzy na temat orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.