list otwarty w sprawie recenzji

Podpisaliśmy list otwarty do prof. Bogusława Śliwerskiego – Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, w sprawie recenzji publikacji „Równościowe przedszkole”.