19 listopada

Kolejne, dziesiąte  szkolenie antydyskryminacyjne, przeprowadziłyśmy w Zespole Szkół Gastronomicznych w Poznaniu. Spotkałyśmy się z bardzo życzliwym przyjęciem. Uczestnicy szkolenia otrzymali książkę edukacyjną „Rodzice wyjdźcie z szafy.  Za zorganizowanie spotkania, serdecznie dziękujemy dyrektorowi szkoły panu Romanowi Bartkowiakowi oraz pani psycholog Joannie Królak. 

szk poz

Projekt „Akceptacja Osób LGB w Domu i Szkole”

realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.